Curs d'alemany per preparació d’exàmens oficials

Un dels principals objectius del Pla de Bolonya és el de fomentar la mobilitat d'estudiants, professors i investigadors per qualsevol país europeu, a través de plans d'estudi que incorporen ensenyaments bilingües i que fomenten els períodes de formació a l'estranger. També pretén fomentar la cooperació i la homogeneïtat entre països i això només es pot assolir si es dominen diferents idiomes.
Per aconseguir una titulació universitària cal el nivell equivalent al B2 (FCE, 5è EOI) i per fer la majoria de màsters o postgraus cal el CAE.

*Informem puntualment de les dates dels exàmens.

*Tramitem les matrícules des de l’acadèmia.