Curs d'anglès per preparació d’exàmens oficials

Un dels principals objectius del Pla de Bolonya és el de fomentar la mobilitat d'estudiants, professors i investigadors per qualsevol país europeu, a través de plans d'estudi que incorporen ensenyaments bilingües i que fomenten els períodes de formació a l'estranger. També pretén fomentar la cooperació i la homogeneïtat entre països i això només es pot assolir si es dominen diferents idiomes.
Per aconseguir una titulació universitària cal el nivell equivalent al B2 (FCE, 5è EOI) i per fer la majoria de màsters o postgraus cal el CAE.

Preparem els alumnes per tal de superar els exàmens oficials de:

  • Cambridge: PET (B1), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2)
  • EOI
  • TOEFL

*Informem puntualment de les dates dels exàmens.
*Tramitem les matrícules des de l’acadèmia.

Horaris i preus

GrupsHorarisPreus
3h setmana
preparació FCE (B2) - joves
Dilluns i dimecres /
Dimarts i dijous 16:00 a 17:30
Dilluns i dimecres /
Dimarts i dijous 18:30 a 20:00
50€ / 45€ matrícula

287€ trimestre
3h setmana
preparació FCE (B2) - universitaris i adults
Dilluns i dimecres /
Dimarts i dijous
20:00 a 21:30
50€ / 45€ matrícula

287€ trimestre
3h setmana
preparació CAE (C1) - joves, universitaris i adults
Dilluns i Dimecres /
Dimarts i dijous
20:00 a 21:30
50€ / 45€

312€ trimestre
girolingua academia idiomes cambridge exam centre certificate 2018 preparació exàmens girona